Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji w nieruchomości w Polsce.

A więc chcecie Państwo nabyć nieruchomość w Polsce!
Po ustaleniu z Państwem kluczowych aspektów transakcji, takich jak budżet inwestycji, główne Państwa wymagania – zaproponujemy optymalne sposoby wcielenia ich w życie. Organizujemy nabycie nieruchomości zarówno w Polsce w Państwa imieniu zarówno jako osoba fizyczna jak i osoba prawna.

W przypadku nabycia nieruchomości jako osoba prawna.

zaproponujemy najkorzystniejszą formę opodatkowania jak i rejestracji działalności. Jeśli Państwo już prowadzą biznes w Europie i wykazujecie przychód, to jesteśmy w stanie przedłożyć najbardziej efektywny dla Państwa sposób rozliczenia należnych podatków, tak aby uniknąć zapłaty podwyższonych kwoty danin publicznych, a w to miejsce zainwestować zaoszczędzone środki w nieruchomości w Polsce.

Jako osoby fizyczne

Kluczowym czynnikiem prowadzenia naszego doradztwa będzie cel w jakim Państwo nabywacie nieruchomość w Polsce:

  • nabycie w celu osobistego zamieszkania,
  • nabycie w celu osiągnięcia dochodu z najmu,
  • nabycie w celu późniejszej darowizny lub przekazania w spadku osobie bliskiej.Świadczone przez nas usługi doradcze sposób szczególny okażą się przydatnymi dla Państwa w przypadku ostatnich 2 punktów….

Nabycie nieruchomości w Polsce w celu osiągnięcia dochodu z najmu.

W celu ustalenia optymalnego dla Państwa obciążenia daninami publicznymi pomożemy Państwu założyć działalność gospodarczą. W ten sposób uda się uchronić środki na dalsze nakłady kapitałowe na nieruchomości w Polsce, uzyskać zabezpieczanie finansowe od nieprzewidzianych sytuacji w życiu, a także posiadana przez Państwa działalność gospodarcza może stać się platformą dla uzyskania „Pozwolenia na pobyt czasowy” lub długoterminowej wizy.

Nabycie nieruchomości w Polsce w celu późniejszej darowizny lub przekazania w spadku osobie bliskiej.

Po dokonaniu kupna mieszkania w Polsce organizujemy wszelkie konieczne procedury dla przeprowadzenia darowizny lub sporządzenia i złożenia spadku, a także doradzamy w kwestii działań, które będą konieczne do wykonania przez spadkobiercę lub obdarowanego.

W jaki sposób pracujemy

Poniżej przedstawiamy informacje, która zapoznają Państwa z zasadami współpracy.

  • Omówienie projektu i jego ocena. Przeprowadzany wstępną konsultację starając się określić potrzeby klienta, budżet i inne szczegółowe życzenia, które są niezbędne dla stworzenia projektu efektywnego biznes planu (on line – w języku angielskim, rosyjskim i polskim, bezpośrednio w Warszawie – angielski, rosyjski i polski, zaś w Kijowie – ukraiński i rosyjski.)
  • Podpisanie umowy o świadczenie usług doradczych z wyszczególnieniem konkretnych stawianych sobie celów. Realizując Państwa potrzeby i życzenia, w sposób pisemny uszczegóławiamy naszą odpowiedzialność, co umożliwia konstruktywne i efektywne osiągnięcie powyższych wspólnych celów i realizację umowy.
  • Wykonanie pracy – przedstawienie różnych wariantów planów inwestycyjnych i rozpoczęcie realnych prawnych działań w Państwa imieniu.
  • Prawne / notarialne usługi świadczone w miejscu realizacji umowy w związku z usługami doradczymi w kraju wykonania inwestycji

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.