Kupno i sprzedaż nieruchomości w Polsce są jednych z wiodących kierunków naszej działalności.

Nasz zespół pomaga kupić nieruchomość w Polsce, co może być jednym z rodzajów długofalowego inwestowania lub miejscem do życia dla Państwa osobistego wykorzystania, a także może być miejscem realizacji Państwa działalności biznesowej.

Poszukiwanie obiektu w Polsce

Poszukiwanie najlepszych ofert inwestycyjnych  dla naszych klientów, którzy znajdują się poza Polską, w szczególności z Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.

Wypracowanie strategii inwestowania

Realizacja wybranej strategii inwestowania, dotyczy wyboru obiektu – nieruchomości w Polsce dla dalszego uzyskania przychodu z zainwestowanych  i pomnożonych środków.

Prawne doradztwo

Prowadzenie wszelkich koniecznych działań z optymalnymi korzyściami dla klienta i prawne doradztwo, co zawiera: analizę umowy, który przedstawił sprzedawca, wniesienie korekcji, w umowę kupna – sprzedaży, określenie formy przekazania pieniędzy sprzedającemu,  zabezpieczenie wszelkich formalnych aspektów dla zarejestrowania transakcji w sądzie i wprowadzenie danych nowego właściciela w rejestry państwowe. Współpracujemy również z rosyjskojęzycznymi notariuszami, którzy wyjaśnią Państwu wszelkie prawne aspekty umowy.

Dalsza obsługa i administracja nieruchomością w Polsce.

Opieka nad nieruchomością w Polsce w celu niedopuszczenia do pogorszenia fizycznego stanu nieruchomości, organizacja prac remontowych w sytuacjach awaryjnych. Opłata komunalnych usług i innych obowiązkowych należności, a także możliwości przekazania prostych wytycznych odnośnie osobistej opłaty takich powinności.

Sprzedaż nieruchomości w Polsce

Jeśli staliście się Państwo właścicielami nieruchomości w Polsce, lecz z jakichkolwiek przyczyn rozważacie jej sprzedaż, proponujemy swoje usługi w zakresie przeprowadzenia audytu prawnego jaki i z oględzin z natury nieruchomości, a także wyceny nieruchomości. To pozwoli właścicielowi podjąć decyzję odnośnie dalszego losu jego własności opierając się na uzasadnione dane o rynku nieruchomości w Polsce.

Regulowanie kwestii związanych ze współwłasnością.

Jeśli Państwa nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, a Państwo chcieli byście sprzedać lub kupić swoją część to rozporządzenie nieruchomością pociąga za sobą konieczność uregulowania pewnych formalnych spraw w sądzie lub przed notariuszem, szczególnie, gdy nie ma zgody pozostałych współwłaścicieli.

 


Klientom, którzy  jedynie sprzedać lub kupić nieruchomość w  Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej możemy zaproponować usługę nabycia lub zbycia nieruchomości bez konieczności dalszego obsługiwania tych obiektów.

Nasz zespół „Ordo Weles” jest zainteresowany w wyszukiwaniu najlepszych wariantów kupna nieruchomości w Polsce. Nasi eksperci z przyjemnością skonsultują i pomogą Państwu w każdej sytuacji dotyczącej nieruchomości w Polsce. Zapraszamy do kontaktów.