W ramach zarządzania Państwa nieruchomością w Polsce proponujemy kompleksowe zarządzanie mieszkalną jak i komercyjną nieruchomością zgodnie z Państwa zamówieniem.

Generalnie, sfera zarządu nieruchomością położoną zagranicą włącza w siebie wykaz działań, które są ustalane z każdym klientem indywidualnie. Poniżej prezentujemy orientacyjny wykaz takich usług:

1) Bezpośrednia realizacja i kontrola wykonania świadczeń i obsługi dotyczącej nieruchomości w Polsce.

Po zakupie mieszkania w Polsce pierwszą koniecznością dla nowego właściciela jest zabezpieczenie dostępu do mieszkania usług komunalnych takich jak: energia, gaz, wodociągi i kanalizacja, dostęp do internetu, obsługa miejsca parkingowego itd. Kolejno zmiana danych i uzyskanie dostępu do systemów płatności przedsiębiorstw komunalnych by moc sprawdzać nominalnych odczytów wykorzystania mediów z prognozowanymi. Obsługa inwestycji polega również na doborze najemców dla obiektu i kontroli ich płatności. Odpowiedni dobór najemcy pozwoli Państwu utrzymać mieszkanie w dobrym stanie, co z kolei jest pozytywną składową procesu inwestycyjnego.

2) Planowanie krótko i długoterminowych celów zarządzania nieruchomością w Polsce jak i ogólnie za granicami a także sposoby ich uzyskania:

  • Krótkoterminowe cele zarządu nieruchomością w Polsce,

To zainwestowanie środków w nieruchomość w Polsce w celu odsprzedaży jej za pewien czas z zyskiem.

  • Długoterminowe cele zarządu nieruchomością w Polsce,

Mogą na celu zwiększenie kapitału , a kolejno kupno kolejnego obiektu. Przy stałym inwestowaniu przychodu w nowe obiekty można pokusić się o zaprojektowanie takiego schematu obrotu środków, aby zachować jak największą ich cześć od której:

  • nie płaci się podatku dopóki przychód pozostaje w ramach firmy.
  • nie płaci się podatku, nie prowadzi księgowości, deklaracji podatkowych i wymaga minimalnych obowiązków administracyjnych
  • prostota – płatnik podatku nie musi określać, jaki jest podatek podlegający zapłacie, wyliczać amortyzację, znać kwoty odliczeń i tracić czas i środki na optymalizację podatkową.

Tutaj pozostaje szereg niuansów, o które zadbają nasi konsultanci.

3) Konsultacje w zakresie zarządzania nieruchomościami w Polsce.

Jeśli planują Państwo samodzielnie zarządzać nieruchomością w Polsce możemy w formie konsultacji określić wykaz koniecznych dla Państwa działań i wypracować efektywny plan, który pomoże klientowi skupić się na głównych momentach, które należy wziąć pod uwagę przy takim zarządzie.

4) Prowadzenie rozmów i zawarcie umów przy zakupie mieszkania w Polsce lub innej nieruchomości.

Przeprowadzamy rozmowy i doprowadzamy do zawarcia umowy w imieniu klienta, na podstawie notarialnego pełnomocnictwa, w celu uzyskania maksymalnych zysków dla klienta w rozmowach zarówno ze sprzedającym nieruchomość jak i z administracją publiczną i instytucjami finansowymi. Odnośnie nieruchomości, które znajdują się w procesie wywłaszczenia lub konfiskaty przez bank przy wymogu przeprowadzeniu odpowiednich rozmów, możliwe jest uzyskanie dodatkowych bonusów podczas pogaszenia kredytów aktualnego właściciela.

5) Procesy komercjalizacji nieruchomości zawieranie umów najmu.

Podczas kupna domu w Polsce lub dużego mieszkania istnieje możliwość podziału danej nieruchomość na poszczególne pomieszczenia dla jej późniejszego najmu aby zmaksymalizować zysk. Powyższe procesy wymagają wielu uzgodnień ponieważ wnoszą istotne zmiany w mediach i przeznaczeniu pomieszczeń, co w swojej kolei wymaga od nowego właściciela ogromnej kompetencji i obowiązkowe ubezpieczenie ze strony zarządzającej firmy.

6) Przyjęcie do zarządu majątku i jego dokumentacji/

Przejmując nieruchomość o klientów w celu dalszego zarządu muszą być wypełnione warunki wstępne i przeprowadzona ocena według poniższych wskaźników:

  • sprawdzenie dokumentacji technicznej,
  • sprawdzenie stanu technicznego mediów (stan systemu zaopatrzenia w wodę, systemu przeciwpożarowego, sieci elektrycznej, systemu grzewczego i klimatyzacji, ponadto domofonów, systemów telewizji kablowej i internetu)

7) Obsługa majątku i kontrola nad wykonaniem dodatkowych usług (obsługa techniczna).

Jeśli w procesie sprawdzenie aktualnego stanu majątku nie wyjawiono istotnych braków, wymagających natychmiastowego działania zostanie z Państwem podpisana umowa na obsługę majątku.
Dana usługa włącza w siebie:

  • Stworzenie mechanizmu szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia nagłej awarii i reakcję konsultanta lub majstra w czas w zakresie zbędnym do usunięcia awarii.
  • Stworzenie katalogu usług dodatkowych, które będą wymagały atencji ze strony naszych ekspertów (sprzątanie pomieszczeń, zarządzanie terenem wspólnym itp. )

8) Remont kapitalny nieruchomości, którą przyjęto do zarządzania.

Jeśli w procesie sprawdzenie aktualnego stanu majątku wyjawiono istotne braki lub też pomieszczenie wymaga kapitalnego remontu, proponujemy usługę przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. W takim przypadku nasi konsultanci znajdują profesjonalnych podwykonawców dla przeprowadzenia takiego remontu. Przeprowadzamy zakup materiałów i kontrolujemy jakość wykonywanych prac.

Usługi o których nie wspomnieliśmy będziemy omawiać na naszym blogu.