Poznaj nasz zespół


Marka handlowa OrdoVeles jest dedykowaną częścią działalności spółki Celano, która nieprzerwanie pracuje z klientami z Azji i Europy Zachodniej już ponad 20 lat. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie klientów z Europy Wschodniej wysokojakościową i efektywną międzynarodową obsługą inwestycji w nieruchomości rozszerzono sferę działalności o markę Ordo Veles. Proponujemy naszym klientom usługi w języku rosyjskim i ukraińskim.

Ordo Veles czyli Zakon Welesa to nazwa marki handlowej za jaką się kryje głębsze znaczenie tego terminu opisujące wartości, cele, a także misję jakie podziela nasz zespół specjalistów rynku nieruchomości. Dualizm nazwy podkreśla element łaciński „ordo” jakim jest odwołanie do prawa, porządku i jasnych reguł, którymi się kierujemy by przeprowadzić klientów przez proces transakcyjny i umożliwić im nabycie nieruchomości w Europie. Zaś drugi komponent nazwy to „Weles” – Słowiański bóg trzech światów, który swobodnie przemieszcza się między nimi. Jeden z tłumaczeń imienia Welesa, znamienitego słowiańskiego boga – „wielki właściciel”. Bóg Weles jest uznawany za boga mądrości, który daruje bogactwo i powodzenie. Mądry jak wszechświat i potężny jak życie i śmierć razem wzięte. Weles był czczony przez Słowian w sposób szczególny. Weles - bóg płodności, bogactwa i rodzinnego gospodarstwa. Protektor handlu, pośrednik przy zawieraniu umów, tłumaczący i znający prawo. Ponadto Weles był uważany za boga szczęścia i podróżników. Czasami nazywano go poetycko Panem dróg lub Przewodnikiem wszystkich ścieżek.
Działamy głównie na terenie Europy ze wskazaniem na teren Słowiańszczyzny i traktujemy z nieodłącznym szacunkiem naszych klientów z naszego obszaru kulturowego. Sytuacja ekonomiczna wielu krajów, migracje ludności, różnice w rozwoju poszczególnych regionów a także chęć zarabiania i ochrony posiadanego kapitału przedstawiają unikalne możliwości inwestowania za granicą w nieruchomości. Dawni wspólni bogowie Słowiańszczyzny w ostatnim czasie upodobali sobie pewne kraje, gdzie żyje się łatwiej a my jesteśmy dla Państwa byście mogli pójść w ich ślady, rozpocząć inwestycje i nabyć nieruchomość właśnie w tych krajach. Zapraszamy do kontaktu i eksplorowania wspólnej przestrzeni biznesowej i życiowej.

Paweł Dobosz

lat 40, wykształcenie filologiczne i prawnicze


Wieloletni pracownik administracji publicznej w zakresie kompetencyjnym MSW i MSZ RP ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i współpracy międzynarodowej między państwami i organizacjami międzynarodowymi. W ramach wykonywanych obowiązków zajmował się doradztwem i realizacją bieżącej współpracy administracji państwowym między innymi w Afryce Zachodniej jak i na Ukrainie.

Z nieruchomościami związany od zawsze – od kiedy pamiętam jako dziecko, coś komuś gdzieś wynajmowaliśmy. Osobiste zainteresowania jak i zdobyte doświadczenie w kooperacji międzynarodowej pozwolą mi zaproponować kompleksowe i dostosowane do państwa sytuacji rozwiązania.Piotr Karpiuk Czarnocki

lat 45, wykształcenie ekonomiczno prawnicze.


Licencjonowany złożeniem egzaminu państwowego zarządcy nieruchomości. Wieloletni praktyk komercyjnego rynku nieruchomości zasiadający w zarządach polskich i zagranicznych spółek, których głównym biznesem jest szeroko pojęte inwestowanie w nieruchomości.

Posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie harmonizacji rozliczeń finansowych dotyczących obsługiwanych nieruchomości w różnych jurysdykcjach podatkowych. Prezentuje szerokie kompetencje w zakresie tworzenia i realizacji wieloletnich planów inwestycyjnych dedykowanych dla konkretnych nieruchomości. Zgromadzone doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w Polsce, a także wieloletnia współpraca z międzynarodowymi indywidualnymi inwestorami predestynuje go by zatroszczyć się o Państwa inwestycje za granicą.
Elizavieta Kuzmienko

37 lat. Wykształcenie wyższe ekonomiczne


Posiada unikalne doświadczenie pracy w dużym komercyjnym kijowskim banku przez 18 lat, z czego 12 na stanowiskach kierowniczych. W kryzysowych latach 2008 i 2014 jako szefowa księgowości banku z powodzeniem nadzorowała operacje mające na celu zapewnienie płynności i ochronę depozytów inwestorów. Wiele lat poświęciła pracy w sferze finansowej, co pozwala jej swobodnie korzystać z eksperckiej wiedzy o mających miejsce procesach i tendencjach ekonomicznych.

Jednocześnie z pracą zawodową realizuję się jako matka dwojga dzieci. Perspektywiczny kierunek zarządzania międzynarodowymi inwestycjami w obszarze nieruchomości zostało przeze mnie wybrane z uwagi na moje osobiste przekonania i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa moim własnym oszczędnościom. Kolejno zdecydowałam się na świadczenie usług w ramach «OrdoVeles», która jest znakiem handlowym znanej na warszawskim rynku nieruchomości spółki «Celano», a której jestem oficjalnym przedstawicielem na Ukrainie. Celem naszym jest docieranie z profesjonalnymi propozycjami inwestycji do klientów z Europy Wschodniej.